Zoek & Boek

Boeken

Een blik op onze voorwaarden

Gezinsvakantiepark

Camping Hoeve de Schaaf is bedoeld voor jong en oud. Groepen jongeren zonder begeleiding worden echter niet toegelaten. Indien de samenstelling van uw gezelschap in onze ogen in conflict is met de sfeer en uitstraling van ons park behouden wij ons het recht uw reservering niet te accepteren. Legitimatie bij verblijf op het park is verplicht.

Recronvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden ‘landrecreatie’ van toepassing, alsmede het huishoudelijk reglement van Camping Hoeve de Schaaf. Iedereen die op het park verblijft wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn. Zowel de Recron-voorwaarden als het huishoudelijk reglement kunnen u bij het sluiten van de overeenkomst op uw verzoek kosteloos worden toegestuurd of zijn te downloaden via onze website.

Bekijk hieronder de Recronvoorwaarden voor:

Bekijk hier ons huishoudelijk reglement.

Betalingsvoorwaarden

Na uw reserveringsaanvraag ontvangt u van ons de overeenkomst met bijbehorende factuur. De eerste betaling (50%) dient binnen veertien dagen na ontvangst van de overeenkomst te geschieden. Het restant dient zes weken voor aankomst te worden voldaan. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling. Indien wij uw betaling niet tijdig hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor uw reservering te laten vervallen. Tevens ontvangt u een reserveringskaart die u ingevuld en ondertekend retour stuurt. Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen deelname aan het annuleringsfonds afgesloten, dan bent u een schadeloosstelling verschuldigd (zie onderstaand). Het annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Annuleren

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren. Schriftelijke annuleringen worden altijd door ons schriftelijk bevestigd. Mocht u binnen 2 weken na annulering geen bevestiging hebben ontvangen, dient u zelf contact op te nemen. Camping de Schaaf raadt gasten aan om de annulering aangetekend te versturen.

  • Bij annuleren bent u Camping de Schaaf de volgende schadeloosstelling verschuldigd:
  • bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.